• Subscribe
216 352 62 76
bga@rfsinovasyon.com

5-6 Yaş Grubu için Yarı Kodlama ve Elektronik Tasarım Eğitimleri 

İlkgaraj, anasınıfı ve 1. sınıfda okuyan 5-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik özel geliştirilmiş “bilişim teknolojileri” eğitimleri sunan bir portaldır. Eğitimler, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Ekim 2013’te yayınladığı “Okul Öncesi Eğitimi Programı” kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İlkgaraj.com portalında 5-6 yaş grubuna yönelik: · 

  • Elektronik ve Robot Eğitimi (97 etkinlik) · 
  • Algoritmik Düşünme ve Yarı Kodlama Eğitimi (25 etkinlik) bulunmaktadır.

Elektronik ve Robot Eğitimi ile okul öncesi çocuklarımızın yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun materyaller içeren bir elektronik set kullanarak, konektör, LED, fotosensör, alarm, hoparlör, anahtar, ampul, müzik kutusu ve elektrik motoru gibi parçalardan oluşan elektronik devreler tasarlamaları hedeflenmektedir.

Algoritmik Düşünme ve Yarı Kodlama Eğitimi ile okul öncesi çocuklarımızın, karşılaşılan bir problemi/sorunu veya gerçekleştirilmek istenilen bir amacı sistematik bir şekilde ele alma ve adım adım çözme bilgi ve becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.